Syk Av Huset? Om helse, innemiljø og sykdom.
Radon    Muggsopp   Bygningsmaterialer   Avgassing    Høyspentledninger    Drikkevann    Støv   Støy    Lys   Mer

Syk av Huset? ©M. Lande 1989-2015
Priser på utmåling av din bolig eller ditt kontor.
Ukesleie av testleilighet på Kanariøyene.

Helsefarer
Artikler
Medline
Spørsmål velkommen

Helse, innemiljø og sykdom

Her finner du omfattende informasjon om bygningsmaterialer, avgassing, radon, høyspentledninger, elektromagnetisk stråling, fukt, muggsopp, støv, støy, vann og andre helsefarer i vårt moderne miljø. Informasjonen bygger på 25 års erfaring med utmåling av miljøfaktorer rundt syke mennesker. En av målsetningene har vært å finne hvorfor Norge har verdens høyeste forekomst av astma og allergi.

Nordmenn er trolig den vestlige verdens sykeste

Norge har verdens høyeste, eller blant verdens høyeste, hyppighet av astma, allergi, diabetes 1, beinskjørhet, kroniske tarmbetennelser, psoriasis, lysavhengige depresjoner, uspesifikke smerter, og enkelte raskt økende kreftformer. Forekomsten av plager som hodepine, muskelsmerter, uopplagthet, lette psykiske lidelser, konsentrasjons-vansker og søvnproblemer er også høy uten at det forligger sammenlignbar statistikk. Hver år bruker 900 000 nordmenn farlige vanedannende medisiner mot slike diffuse plager. Helseproblemene følger vestlig levesett. Det er sannsynlig at en eller flere miljøfaktorer er årsak, og at innemiljø er viktigere enn utendørs forurensning.

Finn årsaken til dine helseproblemer

Staten overlater til legemiddelindustrien å selge medisin framfor å finne årsaken til moderne helseproblemer. Ved å velge helsefarer kan du lete i oversikten over miljøfaktorene som kan være årsak til sykdom og redusert helse. Under artikler finner du utfyllende informasjon. Pub Med lar deg søke i verdens største oversikt over medisinsk forskning. Du kan også komme med kommentarer og stille spørsmål om miljø og helse ved å velge tilbakemelding. På grunn av begrenset kapasitet besvares ikke spørsmål hvor svaret allerede finnes på denne weben.

Bakgrunnsinformasjon

Miljøsjekkene av boliger og kontorer er foretatt i Oslo og på Østlandet i perioden 1988 til 2015. Ca 100 faktorer er målt eller vurdert. Målingene er utformet av M. Lande. M. Lande er utdannet cand.scient. fra Universitetet i Oslo. Han har sittet i styret i Norsk Forening for Helhetsmedisin (NFHM) og er tidligere styremedlem i Norsk Byggebiologisk Forening (NBBF). Både Universitetet i Oslo og Norsk Akademi for Naturmedisin har invitert han til å forelese. Han har skrevet en rekke artikler om miljø og helse, og har vært redaktør for NFHMs medlemsblad. Til daglig jobber han som datakonsulent. Det er ingen kobling mellom målingene og produktsalg. Foreslåtte tiltak fokuserer på enkle og rimelig løsninger i et marked preget av stor prisvariasjon.

Priser på utmåling av boliger og kontorer

Målinger av miljøfaktorene i boliger og kontorer tilbys av Syntax a.s. Prisene for boliger varierer fra 2600-4900 kr avhengig av størrelse og antall personer. I tillegg kommer kjøregodtgjørelse med 4.05 kr pr km og 25% mva. Kjøring beregnes hvis det er mer enn 3 mil fra Oslo, Kongsberg eller Tønsberg. Målingene tar 4-5 timer i boligen pluss etterarbeid. Det utarbeides en 10 siders miljømessig tilstandsrapport, samt forslag til tiltak. Omfattende informasjon medfølger. Utmåling av kontorer koster fra kr 1900-3000 avhengig av antallet. E-mail ms@sykavhuset.no eller ring 22 68 28 62 for nøyaktige priser. Ofte vil et e-mail spørsmål avklare om måling er nyttig for dine helseplager.
Postadresse
Cand.scient. M. Lande, Verdens Ende, N-3616 Kongsberg, Norge
E-post
ms@sykavhuset.no (treffes enklest via e-post.)
Telefon
22 68 28 62

 

  


Blir du friskere av
noen uker her?

Ukesleie av leilighet på Gran Canaria ved astma, allergi, reumatisme, etc Testleilighet Gran Canaria