Luftfuktighet og ventilasjon
Radon    Muggsopp   Bygningsmaterialer   Avgassing    Høyspentledninger    Drikkevann    Støv   Støy    Lys   Mer

Syk av Huset? ©M.Lande 1989-2013
Priser på utmåling av din bolig eller ditt kontor.
Ukesleie av testleilighet på Kanariøyene.

Luftfuktighet, ventilasjon og ventilasjonsanlegg

Tørr luft

Ventilasjonsanlegg

Luften inneholder en viss mengde fuktighet. I moderne, tette bygg er denne vanligvis lavere enn ønskelig, spesielt på vinteren. Dette skyldes at kald luft utenfra får svært lav relativ luftfuktighet når den varmes opp. Ventilasjonsanlegg gir derfor tørr luft. En luftfuktighet på 40-65% anbefales.

Slimhinner og øyne

Lav luftfuktighet kan gi tørre slimhinner, sviende øyne, og øke faren for infeksjoner. Plager med elektrostatisk oppladning vil øke. Det er begrensede helsefarer knyttet til tørr luft alene.

Bygningsavgasser

Svært ofte får lav luftfuktighet skylden for plager som skyldes støv eller avgasser fra bygningsmaterialer. Det varierer noe fra materiale til materiale om avgassingen øker ved høy luftfuktighet. Hvis avgassingen skyldes mikroorganismer, er høy luftfuktighet ugunstig.

Luktesans

Lav luftfuktighet reduserer luktesansen betraktelig. Dette er en form for redusert livskvalitet som bør tas mer alvorlig. Bruk av aromatiske oljer er en del av dagens alternative behandlingsformer. Hjernens sentre for lukt og følelser ligger svært nær hverandre. Parfymebransjen utnytter dette.

Luftfuktere
Mikroorganismer

Den beste måten å oppnå høyere luftfuktighet på er å øke ventilasjonen. Luftfuktere og luftvaskere er en dårlig løsning. Vannforstøvere koblet direkte til vannrør er bedre. Luftfuktere bråker og vanntanken er yngleplass for mikroorganismer. De må rengjøres daglig for ikke å gjøre mer skade enn nytte. Soppdrepende tilsetningsstoffer er ikke alltid gode nok.

Ventilasjon

Ventilasjonsanlegg og "air condition"-anlegg skaper ofte flere problemer enn de løser. En finsk undersøkelse fra 2002 viser at begge typene anlegg økte innemiljøplager hos kontoransette. (Seppanen,2002). Flere tidligre undersøkelser har vist det samme. Naturlig ventilasjon med store ventiler i alle rom anbefales i boliger. Vinduer bør kunne åpnes.

;
Litteratur:

Berge,B. 1988 "De siste syke hus", Universitetsforlaget
Kraus,W. 1986 "Miljøhus", Eiksten Forlag, Øyslebø
Norsk Byggtjeneste 1987. "Etter 'Indoor Air 87'", HTI 4, Oslo

Referanser:

Seppanen,O. 2002. "Association of ventilation system type with SBS
  symptoms in office workers." Indoor Air, Jun

 

 Tilbake Hjem Opp Neste